^Omhoog

Leuker leven in de Transvaalwijk

NL-Doet 12 en 13 maart

Ook dit jaar hebben wij ons weer aangemeld met klussen voor NL-Doet. Het Oranjefonds steunt allerlei initiatieven die door vrijwilligers worden uitgevoerd. In en rond het buurthuis willen we weer aan de slag. Vooral veel verfwerk staat op het programma. Wilt u ons daar bij helpen? Graag dus. U kunt zich aanmelden via aanmelding@buurthuisrengerspark.nl Geeft u wel aan welke datum u het meest gelegen komt, beide mag ook natuurlijk.

nl-doet2012

Vluchtelingen koken voor U!

ME01Het succes van de ‘Meet & eat’ in het buurthuis hebben er toe geleid dat de zaken nu omgekeerd  worden! Een aantal vluchtelingen heeft aangeboden om voor een groep wijkbewoners te willen koken. Dat vinden we super leuk en het voorstel is daarom ook enthousiast ontvangen. En u kunt daar bij zijn! Voor slechts € 7,50 krijgt u een maaltijd voorgeschoteld die op Arabische wijze is bereid. Consumpties zijn voor eigen rekening. Deze speciale bijeenkomst staat voor aanstaande zaterdag 27 februari gepland. Als u daar bij wilt zijn dient u zich aan te melden bij Wilma Koole (wilmakoole@gmail.com). Er is plaats voor ongeveer 30 gasten, deelname aan deze bijzondere bijeenkomst is dus voor de snelle beslissers onder ons. Ontvangst in het buurthuis is tussen 17.00 en 17.30 uur.

Meet and eat in buurthuis

ME02Op initiatief van een groep vrijwilligers is in Leeuwarden voor de 3e keer met groot succes een ‘Meet & eat’ bijeenkomst georganiseerd. Bedoeling van deze bijeenkomsten is om vluchtelingen een aangename tijd bij iemand thuis te bieden maar ook de autochtone bevolking vertrouwd te maken met deze leuke mensen. Deze bijeenkomsten worden door zowel de gastgezinnen als de vluchtelingen als bijzonder leuk ervaren. Buurthuis Rengerspark heeft gemeend daar ook een bijdrage in te kunnen leveren door een grotere groep te kunnen ontvangen. Dit kan echter alleen als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: er is financiele steun nodig en, belangrijker nog, er zijn vrijwilligers nodig om enerzijds de vluchtelingen te vermaken en anderzijds voor een grote groep te koken. Beide voorwaarden waren echter zeer snel geregeld. Het wijkpanel heeft ons financieel geholpen en daar zijn we het panel zeer dankbaar voor. Werven van vrijwilligers was ook geen enkel probleem, in totaal hebben een tiental wijkbewoners enthousiast geholpen.

Lees meer...

Samenstelling bestuur

buurthuis klHet bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar buurtbewoners die zitting zouden willen nemen in het bestuur. Mocht u tijd en zin hebben: laat het ons weten. Op de contactpagina staan onze telefoonnummers. Mocht u geen bestuursfunctie ambiëren maar wel eens een activiteit (mee)willen organiseren dan vernemen wij dat ook graag. Het buurthuis is van ons allemaal: hulp is altijd welkom!

Copyright © 2013. Buurthuis Rengerspark  Rights Reserved.